lørdag den 12. marts 2011

Naturvidenskaberne

Al-Andalus fostrede store naturvidenskabelige tænkere, som revolutionerede mange af livets aspekter med deres viden. De studerede matematik, astronomi, medicin, botanik og landbrug, men også andre videnskaber, som de religiøse myndigheder så på med kritiske øjne, astrologi, alkymi og trolddom. De studerede med nøjagtighed stjernernes og planeternes bevægelser ved hjælp af højt udviklede astronomiske instrumenter, de udviklede studiet af regning og aritmetik. Foregangsmanden var orientaleren al-Jwarizmi (herfra stammer ordet logaritme), og de udviklede Hipócrates’ og Galenos teorier om medicin.

Indenfor medicin og astronomi kan nævnes Ibn Taimiva (død 928) ; Abu Bakr al-Ansari, som underviste i aritmetik og geometri ved kalif al-Hakkams hof og den berømte Maslama al-Mayriti (død 1008), kaldet Spaniens Euclides, og ekspert på utallige områder.
Den dygtigste mediciner var Averroes og brødrene Harrani, som arbejdede under kalif al-Hakkams beskyttelse. Og man må ikke i denne hurtige gennemgang glemme den malagensiske botaniker Ibn Baytar (1197 – 1248) eller agronomen Ibn al-Awam, hvem vi skylder æren for det udtømmende og fremragende værk om landbrug, "Bogen om Landbrug". Alle disse lærde og deres værker fik stor indflydelse i hele det samtidige Europa - og i det senere - værkerne blev studeret til langt ind i det XVII årh. af mænd som Miguel Servet, Copernico, Nicolás Massa og Galileo.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar